Information til vores elever bliver sendt via vores medlemssystem enten via mail eller sms. Du behøver derfor som udgangspunkt ikke at følge med på vores Facebook-side eller være medlem af de grupper, der er. Men hvis du ønsker at følge med i "Zen-To-livet", er det en god idé at følge vores side på Facebook. Herudover er der også hen ad vejen blevet oprettet diverse grupper på Facebook, hvor trænerne og eleverne på hvert hold deler billeder og andet om træningen. Nedenfor finder du link til de sider og grupper, vi har på Facebook.
 
Målgruppe: Åben officiel side
Administratorer: Lars Krusaa og Rikke Ellebye
 
Målgruppe: Åben gruppe for alle
Administratorer: Lars Krusaa og Rikke Ellebye
 
Zen-Tos 1. hold
Målgruppe: Hemmelig gruppe for medlemmer på 1. holdet
Administratorer: Lars Krusaa 
 
Målgruppe: Lukket gruppe for medlemmer på 2. holdet
Administratorer: Brian Salmon og Allan Koch
 
Målgruppe: Lukket gruppe for medlemmer på hold 3C
Administratorer: Jonas Frisken og Ophelia Andersen
 
Målgruppe: Lukket gruppe for medlemmer på hold 3B
Administratorer: Jacob Plenaa og Johan Stoustrup