Hermed indkaldes til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 28. februar 2022 kl. 19:00 i Svanemøllehallen

Foreløbig dagsorden


 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab for 2021
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse

  På valg er:

  Næstformand Jacob Plenaa Thorngreen (modtager genvalg)
  Kasserer Rikke Ellebye (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Anne Helene Rasmussen (modtager genvalg)

 6. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være sendt til formand Lars Krusaa senest 8 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest søndag den 20. februar. Forslag skal sendes til mail: larskrusaa@mac.com eller til adressen: Bagerstræde 1, 4. sal, 1617 København V.


Ingen kan vælges til tillidsposter inden for klubben, uden at være til stede ved generalforsamlingen, medmindre skriftligt tilsagn foreligger. Ligeledes kan ingen vælges, uden at have været medlem mindst 1 år. Stemmeret har ethvert medlem, som har betalt kontingent og har været medlem i klubben mindst 3 måneder.