Hermed indkaldes til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Fredag den 28. april 2023 kl. 18:00 i Svanemøllehallen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab for 2022
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse

  På valg er:

  Formand Lars Krusaa (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Brian Salmon (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Ulrik Drachmann (modtager genvalg)

 6. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være sendt til formand Lars Krusaa senest 8 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest torsdag den 20. april. Forslag skal sendes til mail: larskrusaa@mac.com eller til adressen: Bagerstræde 1, 4. sal, 1617 København V.

Ingen kan vælges til tillidsposter inden for klubben, uden at være til stede ved generalforsamlingen, medmindre skriftligt tilsagn foreligger. Ligeledes kan ingen vælges, uden at have været medlem mindst 1 år. Stemmeret har ethvert medlem, som har betalt kontingent og har været medlem i klubben mindst 3 måneder.